Ajankohtaista


 • Luhjusiltaa korjataan 15.10.19 alkaen

  Tulevan Satakieli-kosteikon vieressä olevan Luhjusillan rumpuputki vaihdetaan. Siltahankkeen tietoja on Ely-keskuksen sivulla

  PVSY on ollut yhteydessä hankeesta vastaaviin. Työmaa-alue suojataan työpadoilla. Toivotaan, että Puujärveen valuva savimäärä jää pieneksi!  Sinilevää
  Juhannuksen seutuun on tullut kolme ilmoitusta sinilevästä Puujärvessä. Kyrönnokan esiintymästä tehdyssä BlueGreenTestissä myrkkyjä ei ollut löytynyt.

  FaceBook-ryhmässä "Karjalohjalaiset" oli 8.9.2019 juttu sinilevästä Puujärvessä. Havainto jäi varmistamatta, mutta kuvan perusteella näin ilmeisesti oli. Sateiden tultua levä lienee hajonnut ja kuoltuaan painuu pohjaan.

  Puujärvipäivä 2019 
  lauantaina 13.7.2019 klo 9.00-14.00
  Paikka: Karjalohjan Seurojentalo (keskustie 17)

  Jätevesi-ilta
  perjantaina 12.7.2019 klo 18.00
  Paikka: Karjalohjan Seurojentalo (keskustie 17)
  "Jätevesiselvitys, kuinka se tehdään"

  Kahvit klo 19.00

  Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous
  perjantaina 12.7.2019 klo 19.30
  Paikka: Karjalohjan Seurojentalo (keskustie 17)
 • Ylimääräiset, vapaaehtoiset jäsenmaksut Luhju-hankkeelle Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet ylimääräisiä, vapaaehtoisia jäsenmaksuja 18.11.2018 mennessä 4975 € Kaikkiaan 87 jäsentä on tukenut näin Luhju-hanketta. Kiitos!
  Lähettänyt 1.3.2019 klo 0.18 Pekka Koivukoski
 • --------------------
  Lähettänyt 4.6.2019 klo 5.44 Pekka Koivukoski
 • Puujärvi-päivät la 13.7.2019 Nyt on aika merkitä kalenteriin perinteinen, kesäinen toritapahtuma:PUUJÄRVI-PÄIVÄT 2019 Lauantai 13.7.2018, klo 9.00-14.00Paikka: Karjalohjan Seurojentalon toriJuhlapuhe puoliltapäivin, Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ...
  Lähettänyt 14.6.2019 klo 3.07 Olli Kilpinen
 • Männynruostesieni Viikonloppuna 23.- 24. 7. Puujärven pinnalla ollut ruskeat "pölymäiset" lautat ovat männynruostesientä.
  Lähettänyt 27.7.2017 klo 4.07 Olli Kilpinen
 • Puujärvitiedote 2017 Yhdistyksemme tiedote on luettavissa verkossa "Materiaalit" sivulla. Tälle sivulle on myös lisätty "Perinnehakemisto", jossa on skannattuja vanhoja tiedotteita sekä muuta yhdistystä koskevaa materiaalia.Tämän vuoden tiedote postitetaan jäsenille kuluvan viikon ...
  Lähettänyt 26.7.2017 klo 23.32 Olli Kilpinen
Näytetään ilmoitukset 1 - 5/31. Näytä lisää »


--


Luhju-hanke


Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous 7.7.2017 antoi hallitukselle tehtäväksi Luhju-hankkeen käynnistämisen. Hankkeet tavoitteena on yksinkertaisesti vähentää Puujärven ravinnekuormaa. Hankkeen alustavasta hankesuunnitelmasta:

"Puujärvenvedenlaatu on vuosien myötä lievästi heikentynyt. Niinpä vuosina 2015-2016 Puujärven vesiensuojeluyhdistyksessä tehtiin ”Puujärven peruskartoitus 2015” -hanke.  Hankkeen loppuraportissa on kuvattu Puujärven vedenlaadun uhkatekijöitä, mm. ravinnelähteitä.

Puujärveen laskevista ojista Luhjunoja on suurin ja sen valuma-alue on lähes puolet koko järven valuma-alueesta. Järven ulkoiseen ravinnekuormaan pystytään helpoiten vaikuttamaan vähentämällä Lohjunojasta Puujärveen ravinnemäärää (fosforia ja typpeä).”

Sateiden jälkeen ja lumien sulaessa vesi poistuu ojia ja salaojia myöten Luhjulta nopeasti ja vie mukanaan Puujärveen savea ja ravinteita. Veden virtausta hidastavat:
 • kosteikot
 • laskeutusaltaat
 • pohjapadot
 • lietetaskut
 • vettä pidättävä maaperä

Hankkeessa pyritään poistamaan Luhjunojan vedestä ravinteita ja kiintoainesta mm. hidastamalla veden virtausta.


Lyhyesti Luhju-hankkeen etenemisestä

Pekka Koivukoski 29.1.2018

Hallinto      Luhju-hankkeelle on Puujärven vesiensuojeluyhdistys (PVSY) ry:n hallitus nimennyt ohjausryhmän:

Pekka Koivukoski, pj, PVSY

Anne Liljendahl, Länsi Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

Olli Kilpinen, PVSY

 

Seurantaryhmään kuuluvat Markku Jarmala, Keijo Lyhykäinen, Hannu Salonen, Seppo Syvähuoko ja Eila Lainema. Organisaatiota täydennetään tarvittaessa hankkeen edetessä.

 

Rahoitus     PVSY:n vuosikokous hyväksyi kesällä 2017 yhdistyksen budjetin, johon kuuluu suunnittelurahaa Luhju-hankkeelle. Hankkeen toteutuksen rahoitusvaihtoehtojen tutkiminen on ohjausryhmän tehtävä. PVSY sijoittanee investointirahaa hankkeeseen ja alustavia keskusteluja ollaan aloittamassa rahoittajien kanssa.    

Täydennetty 5.7.18: Luhju-hankkeen yksityisen rahoituksen kartoittamiseksi PVSY on pyytänyt jäseniltään vapaaehtoista, ylimääräistä jäsenmaksua. Noita jäsenmaksuja on kertynyt hienosti ja Puujärvipäivien seutuun aloitetaan näillä sivuilla julkaistaan lahjoittajien lukumäärä ja hankkeelle tätä kautta saatu summa. Sivuilla tullaan julkaisemaan myös niiden lahjoittajien nimiä, jotka tähän antavat luvan. Luvan voi helpoimmin toimittaa sähköpostilla osoitteeseen:  puujarvenvesiensuojeluyhdistys@gmail.com

Jäsenistölle toimitetussa kirjeessä on kerrottu Luhju-hankkeesta ja jäsenmaksuista tarkemmin.

Mittaukset  Luhjulla ovat vedenlaadun mittauksia tehneet sekä Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry että PVSY (veden sähkönjohtavuus). Luhjulle on tehty myös useita katselmuksia.

Aikataulut  Maansiirtotöitä vaativat osiot Luhju-hankkeessa tarvitsevat lupia ja sopimuksia. Nämä on otettava huomioon etenemisaikatauluissa. Hankkeen tavoitteita voidaan viedä eteenpäin myös tiedottamalla, joka voitaisiin aloittaa jo hyvinkin pian

Pekka Koivukoski
Luhju-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Email: pekoivuk@gmail.com
Puh: 044-5878082

--

Ranta-asutuksen ja kesämökkien jätevesijärjestelmiä tehostettava!

Pekka Koivukoski 15.04.2018


Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus edellyttää jätevesijärjestelmän uudistusta 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö sijaitsee pohjavesialueilla tai sadan metrin päässä vesistöistä.

- Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia. Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

- Yli sadan metrin päässä rannasta olevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän tehostamiselle ei ole lain määräaikaa.

- Näissä kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava määrättyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Näitä ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso remontti.

Kts. tarkemmin Jätevesiopas

--

Kuivakäymälä on hyvä vaihtoehto mökille!

Pekka Koivukoski 15.05.2018


Käymäläseura Huussi ry:n sivulla on useita videoita vaihtoehdoista kuivakäymälää valittaessa. Kannattaa tutustua videokirjaan!

--


Kesäisen kepeä Puujärvi-seminaari 

7.7.2017 klo 12–16,


Seurojentalolla (Keskustie 17, 09120 Karjalohja)


OHJELMA


12.00 Avaussanat, Puujärven vesiensuojeluyhdistys 50 v, Pekka Koivukoski


12.30 Puujärven tila, Sharon Skurnik


13.00 Liity Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoon!, Maija Venäläinen, LUVY


13.30 Hämjoen pienten järvien ketjun pilottitoimenpiteet, Juha ja Riitta Korhonen


14.00 Kahvitauko


14.30 Jokamiehen hoitokalastus, Jukka-Pekka Vähä, LUVY


15.00 Hyvä jätevesien käsittely haja-asutusalueilla, Virve Ståhl, LUVY


15.30 Sinilevän myrkyllisyyden määrittäminen, Thommy Hellberg, Salofa Oy


16.00 Loppukeskustelu ja seminaarin päätös

Ilmoittaudu kesäkuun loppuun mennessä oheisen linkin kautta:                    

(Josses sää ilmottauru, nii sää voit jäärä ilma kaffet ja pullaa)

http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/puujarvi-seminaari_772017#


tai puhelimitse: 13.6.saakka 044-5878082 (Pekka Koivukoski) ja tämän jälkeen 050-5167246 (Veikko Lehtola)Seminaarin järjestää Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry. yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesistö- kunnostusverkosto-hankkeen kanssa.


Ylimääräiset, vapaaehtoiset jäsenmaksut Luhju-hankkeelle

lähettänyt Pekka Koivukoski 12.7.2018 klo 12.42   [ 1.3.2019 klo 0.18 päivitetty ]Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet ylimääräisiä, vapaaehtoisia jäsenmaksuja 18.11.2018 mennessä

4975 €

Kaikkiaan 87 jäsentä on tukenut näin Luhju-hanketta. Kiitos!--------------------

lähettänyt Anne Alppi 19.6.2018 klo 13.12   [ päivittänyt 4.6.2019 klo 5.44 Pekka Koivukoski ]

Puujärvi-päivät la 13.7.2019

lähettänyt Anne Alppi 19.6.2018 klo 13.09   [ päivittänyt 14.6.2019 klo 3.07 Olli Kilpinen ]


Nyt on aika merkitä kalenteriin perinteinen, kesäinen toritapahtuma:

PUUJÄRVI-PÄIVÄT 2019

 

Lauantai 13.7.2018, klo 9.00-14.00

Paikka: Karjalohjan Seurojentalon tori

Juhlapuhe puoliltapäivin, Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma

Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen pika-arpoja aamusta alkaen

Arvan hinta 2 euroa, vitosella kolme arpaa! Joka viides arpa voittaa!

Duo ”Bel Ami”

Kehrän Ääni - lauluyhtye

Hernesoppaa Seurojentalon hyväksi

Nuorisoseuran puhvetti

Multakuorman huutokauppa Seurojentalon hyväksi

Toivon ja rauhan Iloinen sirkus

Karjalohjan VPK:lla on avoimet ovet paloasemalla
Puujärvipäivän järjestävät Puujärven vesiensuojeluyhdistys, Karjalohjan Nuorisoseura, Karjalohjan Seurojentalo ja Karjalohjan VPK.


Männynruostesieni

lähettänyt Olli Kilpinen 27.7.2017 klo 4.07

Viikonloppuna 23.- 24. 7. Puujärven pinnalla ollut ruskeat "pölymäiset" lautat ovat männynruostesientä.

Puujärvitiedote 2017

lähettänyt Olli Kilpinen 14.6.2017 klo 0.10   [ 26.7.2017 klo 23.32 päivitetty ]

Yhdistyksemme tiedote on luettavissa verkossa "Materiaalit" sivulla. Tälle sivulle on myös lisätty "Perinnehakemisto", jossa on skannattuja vanhoja tiedotteita sekä muuta yhdistystä koskevaa materiaalia.
Tämän vuoden tiedote postitetaan jäsenille kuluvan viikon 24 aikana.

Jos sinulla on tallessa sellaisia Puujärvi-tiedotteita, joita ei ole Perinnehakemistossa, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Pekka Koivukoskeen pekoivuk@gmail.com  tai Olli Kilpiseen ollikilpinen@gmail.com , jotta saamme kattavasti mahdollisimman monta tiedotetta luettavaksemme.

Puujärvipäivät

lähettänyt Olli Kilpinen 13.6.2017 klo 13.20   [ 13.6.2017 klo 13.28 päivitetty ]

Perinteiset Puujärvipäivät ovat tänä vuonna 8.7. (tämän aikaisemmin ne eivät voi olla, ollessaan heinäkuun toisena lauantaina).

Lauantai 8.7.2017

PUUJÄRVIPÄIVÄT

Torilla tuoreita elintarvikkeita.

Torilla utta ja käytettyä rompetta.

Pika-arpajaiset, joka viides arpa voittaa:

Voitot heti mukaan, mm. a-lehtien vuosikerta, uimalippuja Neidonkeitaaseen, saunavihtoja, Plastexin muovia, Jokipiin pellavia, Viking-line alennuskuponkeja yms. yms.

Musiikkia:

duo Bel Ami

mm. Puujärvi-valssi, esittää valssiin säveltäjä ja sanoittaja Keijo Laiho

Muuta mukavaa:

Kasvomaalausta, Taikatemppuja, Tikaneheittoa

Puhe:

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Infoa

LUVY:n ja Rosk'nRollin neuvontapisteet

Toivon ja rauhan ILOINEN SIRKUS

karjalohjalaista hernesoppaa Seurojentalon hyväksi,

multakuorma - huutokauppa Seurojentalon hyväksi,

Nuorisoseuran puhvetti.

KARJALOHJAN VPK:LLA AVOIMET OVET klo 9-13


Karjalohjan Puujärvi-viikonloppun järjestävät:

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karjalohjan nuorisoseura ry., Karjalohjan alueseurakunta, Karjalohjan vapaapalokunta

PVSY ry:n vuosikokous

lähettänyt Olli Kilpinen 13.6.2017 klo 13.14

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään 7.7. klo 19.30 Karjalohjan Seurojentalolla.'

Kokousta ennen klo 18.00 alkaen historijoitsija Torsti Salonen esitelmöi aiheesta: "Miten Karjalohja ja SUomi ovat heilutelleet toisiaan 1917 - 1967, josta lähtien  Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry. on mukana kolmantena teemana.

Esitelmän jälkeen ennen vuosikokousta yhdistys, 50v. tarjoaa kaikille läsnä oleville kakkukahvit.

Leväseuranta

lähettänyt Olli Kilpinen 7.6.2017 klo 2.46

Tänäkin vuonna Puujärven levätilannetta seurataan viikottain Kontolansamessa, tulokset on nähtävissä Järvi-MeriWikissä https://www.jarviwiki.fi/wiki/Levätilanne

Vieraslajit Sammatissa 3.6.2017

lähettänyt Olli Kilpinen 19.5.2017 klo 13.51


Mitä jokaisen on syytä tietää vieraslajeista – asiantuntijana Miia Korhonen Luontoturva Ky:stä

Mitä jokaisen on syytä tietää vieraslajeista – asiantuntijana Miia Korhonen Luontoturva Ky:stä

Tule Sampaalaan lauantaina 3.6.2017 klo 11–13 kuulemaan

 • Opi tunnistamaan ja torjumaan yleisimpiä haitallisia vieraskasvilajeja havainnollisten kuvien sekä kuivattujen että elävien esimerkkien avulla.
 • Opi miten jokainen voi omalta osaltaan estää vieraslajien leviämisen luontoon: Mitä täytyy ottaa huomioon istuttaessa kasveja omalle tontille ja miten vastuullinen puutarhuri käsittelee puutarhajätteen.
 • Saat tietoa myös haitallisiin vieraslajeihin liittyvästä lainsäädännöstä ja maanomistajan vastuista.

Nähdään Sampaalassa! (Lohilammentie 2, 09220 Sammatti.)

Tilaisuuden järjestää Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke

Lisätietoja: maija.venalainen@luvy.fi, puh. 019 568 2966.

http://www.luvy.fi/fi/etusivu/uutiset/Nimetön

lähettänyt Anne Alppi 5.5.2017 klo 2.38   [ päivittänyt 2.6.2017 klo 15.17 Olli Kilpinen ]
1-10 of 31