Ajankohtaista‎ > ‎

Fosforin-poistotilaisuuden satoa

lähettänyt Olli Kilpinen 3.9.2016 klo 12.11   [ 3.9.2016 klo 12.49 päivitetty ]
Fosforin-poisto tilaisuuden satoa!


Yhdistyksen hallituksen kutsumassa tilaisuudessa Karjalohjan kirjaston kulttuurivintillä toimitusjohtaja Tapio Salminen Saloy Oy:stä esitteli yhtiönsä kehittämää fosforin ja humuksen poistoa ojavesistä ja puroista.

Alkuun tj Salonen kertoi sinileväkartoituksesta, joka tapahtuu ajamalla veneellä hiljaa ja kattavasti vesistössä, tämän tuloksena syntyy kartta, jossa sinilevämäärät näkyvät värisymboleilla. Hänen käsityksensä mukaan Puujärven kartoitus hoituisi parissa päivässä alle 5.000€ kustannuksella. Kartassa sinileväesiintymät erottuva hyvinkin tarkasti, kertoen, mistä lähteistä ravinteet järveen tulevat.

Saloy Oy on kehittänyt ilman ulkopuolista energiaa toimivan fosforin poistolaitteiston. Järjestelmä koostuu itse syöttölaitteesta, jonka läpi vesi ohjataan sekä sen jälkeisestä laskeutusaltaasta, johon ferrisulffaatin saostama fosfori sekä humus laskeutuvat. 

Ylläpitoon kuuluu ferrisulffaatin lisääminen tarpeen mukaan sekä sen annostelun säätäminen, esimerkiksi lumien sulamisvedet sisältävät hyvin vähän ravinteita, jolloin annostelu voidaan säätää hyvin pieneksi. Laskeutusaltaan pohjalle kertyvä liete poistetaan tarpeen mukaan uppopumpulla, tarve riippuu altaan koosta ja syvyydestä. Liete on käyttökelpoista fosforilannoitetta, joka voidaan kuljettaa säiliössä.
Ulkopuolisten mittaustulosten mukaan puhdistustulos fosforin osalta on yli 80%, tulos on erinomainen.

Laitteiden hankkiminen ei liene taloudellisesti ylivoimaista (Vihdin Enäjärvelle asennettuna se maksoi 14.000€), mutta käyttökustannus esimerkiksi Luhjun virtaamilla, keskimäärin 80l/sekunti, muodostuu kynnyskysymykseksi.
 
Ferrisulfaatin kulutus on noin yksi litra (tilavuuspaino noin 1,5kg/l) 30m3 vettä kohden. !000kg:n suursäkin hinta on noin 500€. Tästä seuraa se valitettava tilanne, että Luhjun keskimääräisellä virtaamalla litra ferrisulfaattia kuluu reilussa kuudessa minuutissa eli tunnissa kulutus olisi luokkaa 9 litraa, jonka kustannus on lähes 7€/tunti.
Ne kohteet, joissa menetelmää on käytetty, virtaamat ovat olleet huomattavasti pienempiä puroja tai ojia.

Tekniikka fosforin poistoon on olemassa.

Ihan harmitonta ferrisulfaatin käyttö ei ole, se on haitallista vesieliöille.


Comments