Ajankohtaista‎ > ‎

Puujärven veden laatu syksy 2015

lähettänyt Anne Alppi 8.10.2015 klo 13.15   [ 22.1.2016 klo 12.46 päivitetty ]

Vuoden 2015 loppukesän tulokset

Näytteenotto-olosuhteet:

Sää oli puolen päivän jälkeen tehdyn näytteenoton aikaan pilvinen, ilman lämpötila oli 18oC ja tuuli heikosti lännestä. Havaintopaikkojen näkösyvyydet olivat Puujärvellä 4,0 m, Tesvärissä 1,9 m. Pintaveden lämpötila oli noin 21 oC. Vedet olivat lämpötilan suhteen kerrostuneita, Puujärvessä lämpötilan harppauskerroksen (kerros jossa veden lämpötila oleellisesti muuttuu) oli 9-10 metrin syvyydessä ja Tesvärissä noin 5 metrin syvyydessä.

Tulokset, Happipitoisuus:

Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Hapen puute hidastaa vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä tilanne on vakavin lämpötilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä ilmakehästä, mutta happea kuluu pohjalle joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaanisen materiaalin hajoamiseen.
Hapen liukoisuus riippuu lämpötilasta siten, että kylmään veteen liukenee enemmän happea kuin lämpimään veteen. Myös sääolojen vaikutus, järven syvyyssuhteet, veden vaihtuvuus, rehevyystaso, happea kuluttava kuormitus ja kerrostuneisuusolot ovat seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon vesistön (erityisesti heikkoa) happitilannetta tulkittaessa. Happipitoisuus katsotaan heikentyneeksi, mikäli happea on alle 5 mg/l.
Vuoden 2015 kevät samoin kuin kesä- ja heinäkuu olivat erittäin sateisia, joten vesistöihin valui runsaasti ravinteita. Tämä aiheutti useissa järvissä poikkeuksellisiakin levä- ja vesikasvillisuusesiintymiä. Orgaanisen aineksen kertyminen järviin aiheutti myös hapen kulumista.
Sekä Puujärven että Tesvärin pintaveden happipitoisuudet olivat hyvät, mutta tilanne heikkeni lämpötilan harppauskerroksen kohdalla. Puujärven Siltaniemen 14 metrisellä syvänteellä happea oli pohjan tuntumassa vielä jonkin verran jäljellä, mutta Vähäsaaren 16 metrin syvänteellä happi oli pohjan lähellä loppunut. Tesvärin 16 metrin syvänteellä tilanne oli edellisvuoden tasoa, happea oli alimmassa syvyydessä 1,3 mg/l.

Materiaalit-osioon lisätty ELY-keskuksen tutkimus veden laadusta. Kannattaa tutustua!

Comments